آموزشگاه نمونه بیاضیان وایقان در نظر دارد در امر آموزش از روش های نوین استفاده کند
بنابراین علاوه بر راه اندازی سیستم آزمون آنلاین و سیستم اعلام آنلاین نمرات ، کتابخانه آنلاین را نیز راه اندازی کرده است .
مدیریت این سیستم همانند چند سیستم دیگر بر عهده ی بهمن نوری (دبیر کار و فناوری و تربیت بدنی ) می باشد
وب سایت : bayazian.ir
سیستم آزمون آنلاین : testa.bayazian.ir
سیستم اعلام نمرات : nomra.bayazian.ir
کتابخانه آنلاین : bookfa.bayazian.ir

با تشکر
مدیر سیستم
نوری

Bookfa, Designed by Aftab.cc